Sonthofen ©

Sonthofen / Nemčija

Alpsko mesto leta 2005

Sonthofen © pro-vision-media.de

Sonthofen

Alpsko mesto leta 2005

Podatki & številke

21619
Število prebivalcev
19
Okraji
47
Površina v km²

Na skrajnem jugu Nemčije, sredi Oberallgäua leži zdravilišče za obolenja dihalnih poti Sonthofen. Kot turistično in upravno središče tamkajšnjega deželnega okraja ima tudi sicer vlogo pomembnega prometnega vozlišča za regijo. Ujet med vrhove Allgäuskih Alp se Sonthofen, kot klimatsko zdravilišče in najbolj južno mesto Zvezne republike Nemčije razteza v dolini med rekama Iller in Ostrach in meji hkrati na Švico in Avstrijo.

Sonthofen izpolnjuje vse pogoje, da bo leto alpskega mesta uspešno. Okrajno mesto v južnem delu nemškega Oberallgäua deluje sodobno in odprto, odpira vrata v turistične kraje v dolinah reke Ostrach in Iller in ima za ti dolini vlogo regionalnega storitvenega centra. Povezava z okoliškimi kraji, tudi s kmetijstvom, je tesna in raznolika. V neposredni bližini je kulturna krajina Allgojskih Alp, privlačna zaradi številnih naravnih znamenitosti. Kulturno življenje v mestu je bogato in živahno; prireditve so mednarodnega značaja in presegajo regionalni okvir.

Mnenje žirije…

Mestne oblasti so izdelale smernice razvoja mesta z naslovom ``Prihodnost mesta Sonthofen`` (Zukunft Sonthofen), ki ga že izvajajo in s katerim želijo spodbuditi aktivno udeležbo domačega prebivalstva. Socialne skupine lahko svoje interese oblikujejo prek lastnih odborov, npr. parlamenta mladih ali sveta tujcev, in jih nato posredujejo političnim krogom. Naziv ``Alpsko mesto leta`` pa ni samo priznanje za dosedanje dosežke, temveč tudi spodbuda mestu, da si še naprej prizadeva za prihodnost, ki jo bo vredno živeti. Naziv je tudi povabilo prebivalcem in vsem družbenim skupinam, da se v letošnjem letu soočijo z ``dvojno`` - urbano in alpsko - identiteto ter da okrepijo odnose z okoliškimi kraji in se povežejo z drugimi alpskimi mesti. Projekt ``Alpsko mesto leta`` lahko tako pomembno prispeva k uresničevanju Alpske konvencije. V Sonthofnu so izpolnjeni vsi pogoji za uspešen nadaljnji razvoj Alpskega mesta leta.