YSAM – Youth Shaping Alpine Municipalities

Kako deluje mladinski parlament? Kaj potrebujejo mladi, da bi lahko vplivali na pomembne odločitve v domačih občinah? Kaj pomeni participacija za politiko in upravo? Vključevanje mladih je naloga politikov. Sodelovanje mladih v procesih odločanja predstavlja sklepnik v arkadi trajnostnega razvoja. Trajnost namreč temelji na vodilu, da naj bodo prihodnjim rodovom zagotovljene enake možnosti kot predhodnim generacijam. Občine, ki uresničujejo trajnostno politiko, si prizadevajo, da bi bili mladi v čim večji meri vpeti v postopke načrtovanja in odločanja. Projekt YSAM si je postavil cilj, da bodo tudi mladi v Alpah  dobili glas.

Premagovati meje, deliti izkušnje
Projekt YSAM – Youth shaping alpine municipalities (Mladi sooblikujejo alpske občine) je med majem 2014 in oktobrom 2015 povezal sedem vodij programov dela z mladimi, politike in več kot 20 mladih z območja Alp. Občine, ki so sodelovale v projektu, ločijo jezikovne in geografske meje ter različne izkušnje na področju sodelovanja civilne družbe v demokratičnih procesih načrtovanja in odločanja.

Spodbujanje sodelovanja mladih v Alpah
Ker več glav več ve, so partnerji v projektu organizirali medsebojne obiske, v okviru katerih so izmenjavali izkušnje in spoznanja. Drug drugega so seznanjali z morebitnimi pastmi, z alpskim značajem lastnih občin ter z obsegom sodelovanja in načinom vključevanja mladih v procese odločanja v domačem kraju. Participacija mladih v demokratičnih procesih je mogoča le, če tako mladi kot politiki drug drugega upoštevajo in si medsebojno zaupajo. Zato je projekt YSAM predvidel izmenjave tako med mladimi, kot tudi med župani in koordinatorji dela z mladimi. Ob koncu projekta so odrasli pristojnost odločanja prepustili mladim, slednji pa so sami prevzeli odgovornost za uveljavljanje lastnih interesov na lokalni ravni. Ob mreženju in ustrezni podpori pa mladi potrebujejo predvsem ustrezno učno okolje, v okviru katerega se bodo srečevali s praktičnimi primeri uporabe konkretnih mehanizmov sodelovanja v procesih odločanja.

Trajanje projekta: maj 2014 - oktober 2015
Projektni partnerji: občine Balzers/LI, Planken/LI in Kranjska Gora/SI ter Alpska mesta Sonthofen/D Bolzano/I, Trento/I in Idrija/SI
Tehnična podpora: CIPRA International
Financiranje projekta: Program Evropske unije «Mladi v Akciji» in fundacija Heidehof