Majhna kapljica, velik učinek…

Sonthofen, 14. in 15. oktober 2023

Kaj imajo skupnega spužva, soteska in pivo? Spremljevalni program skupščine v Sonthofnu sredi oktobra je zaznamovala še kako pomembna osrednja tema: voda.

»V majhni kapljici vode se skriva ogromna moč. Vodo moramo zaščititi, saj ta moč ni neskončna,« poudarja Gabriele Farina, predstavnik italijanske mreže posrednikov na podeželju Rifai, ki obdaja italijanski Cuneo. Tamkajšnja mladina je skupaj z vrstnicami in vrstniki iz različnih alpskih mest iskala ideje za trajnostno in smotrno rabo vode v mestih. Beseda je tekla o izogibanju uporabe plastičnih plastenk, (po)rabi pitne vode, recikliranju sive vode in deževnice, renaturaciji vodnih teles, uporabi novih tehnologij za varčevanje z vodo in strožja zakonodaji za preprečevanje onesnaževanja voda. Rezultate so skupaj predstavili predstavnikom društva »Alpsko mesto leta«, ki so se v Sonthofnu zbrali na drugi letni skupščini. Pred tem je Stefan Hasler iz Združenja švicarskih strokovnjakov za odpadne vode in varstvo voda (Verband Schweizer Abwasser- und Gewässerschutzfachleute) predaval o možnih rešitvah in konkretnih ukrepih, kako lahko mesta skrbijo za krožnost vode. Zaradi podnebnih sprememb, globalnega segrevanja, uničenih tal, krčenja gozdov in pretiranega pozidavanja tal je vodni krog namreč zelo ogrožen. Na to so ponovno opozorili ekstremni dogodki, kot denimo suše in poplave letošnjega poletja. Zaradi pomena vodnega kroga si je zato treba prizadevati za čim bolj naravno ohranitev vodnega ravnovesja v Alpah. Predvsem mesta in občine so pri tem postavljene pred nenehne izzive.

Stefan Hasler je bil neposreden: »Naredimo vse, kar je v naši moči, da čim prej oživimo vodna telesa. Sodelujmo z naravo.« V ta namen je predstavil tri hipoteze za prilagajanje podnebnim spremembam:

  • spodbujanje renaturacije vodotokov;
  • ker območja vodotokov neposredno pripadajo vodotokom, bi morala biti tamkaj povsod dovoljena sonaravna obrežna vegetacija;
  • življenjske linije je treba podaljšati do območij naselij kot tako imenovano modro-zeleno infrastrukturo.

Slednje pa po Haslerjevem mnenju vse prevečkrat ni izvedljivo, ker v občinah primanjkuje interdisciplinarnosti, tj. resorja za »integrativno varstvo okolja«. Strokovnjak nakaže, kako lahko mesta in občine postanejo bolj prijetna za življenje in odporna na izzive ter kako so lahko z dobrimi praksami zgled. V svojem predavanju je izpostavil dve osnovni pravili, ki ju je treba dosledno spreminjati:

  • Padavinsko vodo je treba zadržati na površini in z njo upravljati decentralizirano.
  • Zmeraj je treba upoštevati kritične pojave, kot denimo močne padavine in površinski odtok.

Hasler je ponazoril tudi koncept »spužvastega mesta«. Po tem načelu se lahko deževnica kot v spužvi shranjuje v tleh, izhlapeva skozi mestno zelenje in hkrati ustvarja kakovosten zunanji življenjski prostor.

Na ekskurziji so si delegacije iz alpskih mest med vodenim ogledom pivovarne podrobneje ogledale in poskusile še eno posebno obliko predelave vode. Ob koncu srečanja so se udeleženci odpravili še na pohod po soteski Starzlachklamm.