Climate Action in Alpine Towns

V okviru projekta »Climate Action in Alpine Towns« devet alpskih mest izvaja podnebne ukrepe na področju prostorskega načrtovanja in soudeležbe občanov. Projekt se bo izvajal naslednji dve leti v okviru švicarskega predsedovanja Alpski konvenciji in Teritorialne agende 2030.

Dojemanje Alp je pogosto podeželsko in ne urbano. Klub temu pa približno tretjina alpskega prebivalstva živi v gosto poseljenih alpskih mestih z edinstvenimi značilnostmi. V letih 2021 in 2022 bo švicarsko predsedstvo Alpski konvenciji pripravilo znanstveno poročilo o stanju in teritorialnem vplivu teh alpskih mest. Nekateri rezultati poročila bodo v okviru projektu “ Climate Action in Alpine Towns ” dopolnjeni s konkretnimi ukrepi.

Kako je mogoče razviti dostopne podnebne ukrepe na področju prostorskega načrtovanja? Kako lahko civilna družba še tesneje participira v procesih načrtovanja? Kako to spreminja zavest ljudi in s tem kakovost življenja? To so osrednja vprašanja tega projekta, ki bo poleg tega eden od šestih pilotnih ukrepov Teritorialne agende 2030 Evropske unije.

Časovnica: 2020 - 2022
Partnerji : Trento, Annecy, Belluno, Chambéry, Sonthofen, Tolmin, Idrija, Brig-Glis
Financira: Swiss Federal Office for Spatial Development