Climate Action in Alpine Towns

Predstave o Alpah so pogosto podeželske in ne “mestne”. Vendar pa približno tretjina prebivalcev živi v gosto naseljenih alpskih mestih z edinstvenimi značilnostmi. Švicarsko predsedstvo Alpske konvencije v letih 2021/2022 bo pripravilo znanstveno poročilo o stanju in teritorialnem vplivu teh alpskih mest. S tem projektom želi švicarsko predsedstvo nekatere ugotovitve poročila dopolniti s konkretnimi ukrepi. Poleg tega bo projekt tudi eden od šestih pilotnih ukrepov Teritorialne agende 2030 Evropske unije. Švica želi v središče pilotnega projekta postaviti projekt Atelier Urbain – Podnebni ukrepi v alpskih mestih. S tem bo povezala strokovno znanje Alpske konvencije o podnebju z vprašanji prostorskega razvoja v okviru “zelene” prednostne naloge Teritorialne agende in pokazala, da lahko občine že zdaj začnejo z nizkopražnimi podnebnimi ukrepi – pri čemer bodo alpska mesta prevzela vodilno vlogo. Švica želi odgovoriti na naslednja vprašanja:

  • Kako lahko razvijemo nizkopražne podnebne ukrepe v prostorskem načrtovanju?
  • Kako lahko v procese načrtovanja, ki se nanašajo na podnebne ukrepe, skrbneje vključimo civilno družbo?
  • Kako ta vključenost spreminja zavest državljanov o zdravem okolju v njihovem mestu? Kako to vpliva na zaznavanje kakovosti življenja?
  • Kako bi bilo treba podnebne politike in strategije prilagoditi temu posebnemu ozemlju in kulturi? Ali lahko Alpe postanejo vzorčna regija?
Časovnica: 2020 - 2022
Partnerji : Trento, Annecy, Belluno, Chambéry, Sonthofen, Tolmin, Idrija, Villach and Brig-Glis
Financira: Swiss Federal Office for Spatial Development