Climate Action in Alpine Towns

Pod krilatico Climate Action in Alpine Towns [Podnebni ukrepi v alpskih mestih] je osem alpskih mest izvajalo podnebne ukrepe, povezane s prostorskim načrtovanjem in sodelovanjem lokalnega prebivalstva pri odločanju v političnih procesih. Projekt se je izvajal v okviru švicarskega predsedovanja Alpski konvenciji in Teritorialne agende 2030 do konca leta 2022. Cilj projekta je zmanjšati neenakosti in okoljska tveganja ter izboljšati upravljanje na področju prostorskega razvoja. Na ta način se trajnostni razvoj povezuje s podnebnimi vprašanji in dosledno uporablja lokalno znanje in izkušnje – ob snovanju idej “od spodaj” in vključevanju lokalnega prebivalstva v sleherni proces.

Projekt Climate Action in Alpine Towns razkriva, da lahko občine že zdaj začnejo z nizkopražnimi podnebnimi ukrepi, pri čemer se alpskim mestom poverja vodilna vloga. Mesta, sodelujoča v projektu, so se namenila prisluhniti vprašanjem in pomislekom lokalnega prebivalstva glede podnebnih sprememb in vzpostaviti kreativne rešitve. V okviru izmenjav med so med seboj delila izkušnje in motrila primere dobre prakse.

Časovnica: 2020 - 2022
Partnerji : Trento, Annecy, Belluno, Chambéry, Sonthofen, Tolmin, Idrija, Brig-Glis
Financira: Swiss Federal Office for Spatial Development