Žirija

Skupščina članov društva Alpsko mesto leta izvoli žirijo, ki jo sestavljajo trije predstavniki različnih strokovnih organizacij, ki delujejo na celotnem območju Alp.
Žirija predlaga novo alpsko mesto leta izmed mest, ki so vložila kandidaturo za pridobitev naziva. Žirija preveri tudi letni program izbranega mesta in mu svetuje pri vsebinskih vprašanjih. Ob izteku leta mora alpsko mesto leta žiriji predložiti zaključno poročilo o uresničenih dejavnostih in projektih.

Žirijo trenutno sestavljajo naslednji predstavniki organizacij:

Cristina Del Biaggio

Članica žirije

Univerza v Grenoblu/F

Gerhard Leeb

Član žirije

Pro Vita Alpina International

Norbert Weixlbaumer

Predsednik žirije

Dunajska univerza/A