Predsedstvo

Predsedstvo je sestavljeno iz treh do petih članov. Vsaka alpska država ima v predsedstvu največ enega zastopnika. Predsedstvo sestavljajo predsednik, njegov namestnik (podpredsednik) in člani. Skupščina članov voli predsedstvo za dobo dveh let. Predsedstvo vodi tekoče zadeve društva in namesto skupščine članov odloča o poslih, ki jih ni mogoče odložiti. Zakonita zastopnika društva sta njegova predsednik in podpredsednik.

Uroš Brežan

član predsedstva

Župan občine Tolmin/SI

Ingrid Fischer

članica predsedstva

2. županja občine Sonthofen/D

Francesco Brollo

član predsedstva

Župan občine Tolmezzo/I

Michèle Rabbiosi

Član

Chamonix/F

Yuki d’Emilia

Član

Belluno/IT