Predsedstvo

Predsedstvo je sestavljeno iz treh do petih članov. Vsaka alpska država ima v predsedstvu največ enega zastopnika. Predsedstvo sestavljajo predsednik, njegov namestnik (podpredsednik) in člani. Skupščina članov voli predsedstvo za dobo dveh let. Predsedstvo vodi tekoče zadeve društva in namesto skupščine članov odloča o poslih, ki jih ni mogoče odložiti. Zakonita zastopnika društva sta njegova predsednik in podpredsednik.

Ingrid Fischer

Predsednica

2. županja občine Sonthofen/D

Francesco Brollo

član predsedstva

Župan občine Tolmezzo/I

Michèle Rabbiosi

Podpredsednica

Chamonix/F

Raphaël Castéra

član predsedstva

Župan občine Passy/F