Tour des villes

Od alpskega mesta do alpskega mesta, na poti do dobrih praks obravnave zapuščenih zemljišč in  objektov ter drugih izzivov mestnega prostorskega načrtovanja.

V okviru projekta Tour des Villes so predstavniki alpskih mest črpali iz svojega širokega znanja o trajnostnem prostorskem načrtovanju ter skupaj iskali domiselne rešitve za sodelovanje v načrtovanju projektov razvoja prostora . Poudarek je bil na zapuščenih zemljiščih. Poleg tega so imeli sodelujoči priložnost za vzpostavljanje novih stikov.

Mnogo mest in vasi znotraj alpske regije se sooča z izzivi v trajnostnem prostorskem razvoju, predvsem z navzkrižjem različnih interesov.  Po eni strani si želijo ohraniti nedotaknjena, privlačna in živahna vaška središča, po drugi strani pa izziv predstavljajo prometna infrastruktura odpadna voda ter zapuščeni prostori. vojaških in industrijskih središč.  Preko delavnic, ki so jo vodili strokovnjaki, kick-off sestanka, štirih  študijskih obiskov, ekskurzije in zaključnega dogodka s predstavitvijo rezultatov, so predstavniki alpskih mest skupaj izdelali konkretne zahteve in izpostavili različne primere dobrih praks različnih faz prostorskega načrtovanja.

Obdobje trajanja projekta: 2018 - 2019
Alpska mesta Sonthofen/DE, Tolmin/SI, Idrija/SI in Tolmezzo/IT, društvo Alpsko mesto leta ter CIPRA International so partnerji v projektu.
Projekt financira švicarski Zvezni urad za prostorski razvoj ARE.

Za tiskano obliko »box with good ideas for conversion areas« se obrnite na magdalena.holzer@alpenstaedte.org