Association

Društvo Alpsko mesto leta je združenje mest na območju Alp, ki so prejela naziv alpskega mesta leta. Ta naziv, s katerim se alpsko mesto odlikuje za posebno zavzetost in prizadevanja pri uresničevanju Alpske konvencije, podeljuje mednarodna žirija.

Dejavnosti društva vključujejo tri delovna področja:

Podpora vsakemu mestu z nazivom ``Alpsko mesto leta`` pri razvoju projektov, organizaciji njihovega letnega programa kot Alpskega mesta leta, informiranje in usposabljanje o ciljih Alpske konvencije.
Spodbujanje izmenjave informacij in izkušenj med ``Alpskimi mesti leta``.
Razvoj in usklajevanje projektov v mestih članicah in sodelovanje med mesti ter drugimi pomembnimi partnerji v alpski regiji.

Osrednja želja in skrb Alpske konvencije je povezati okoljevarstvene ukrepe za zaščito alpskega prostora s trajnostnim in dolgoročnim regionalnim razvojem. To je tudi razlog, da med naravo in kulturo, ekologijo in ekonomijo nastajajo napetosti. Spodbuditi širši krog prebivalstva, da bi se začel zavedati vseh teh spoznanj, pa je osrednji cilj ideje alpskega mesta leta. Čeprav so Alpe glede na celotno površino še vedno podeželski prostor, pa je prebivalstvo in s tem tudi gospodarstvo zaznamovano z estnim značajema. Okoli dve tretjini alpskega prebivalstva živita v urbaniziranih predelih, ki v strukturi celotne površine Alp zavzemajo le 40%. Alpska mesta leta igrajo ključno vlogo pri prenašanju Alpske konvencije v vsakdanjo prakso.

Organizacija
Pet Ciljev
Zgodovina delovanja
Kandidatura