Trento: Preoblikovanje opuščenih površin v gozdove

Projekt: Climate Action in Alpine Towns

V mestu Trento predvsem opuščena industrijska območja predstavljajo doslej neizkoriščen potencial za zmanjšanje porabe toplote. V okviru projekta Climate Action in Alpine Towns je bilo v okrožju Canova ozelenjeno nepozidano območje, ki bo preobraženo v mestni gozd. Osrednji cilj projektne dejavnosti je bil vključiti in osveščati lokalno prebivalstvo, zlasti mlade in socialno šibkejše skupine o pomembnosti tovrstnih ukrepov.

Na podlagi raziskav in analiz, izvedenih na dotičnem območju je projektna skupina k sodelovanju uspela prepričati različne partnerje, tri pobude in več združenj, seznanjenih z dejanskim stanjem. Projektna skupina je v okviru participativnih procesov v sodelovanju z lokalnim prebivalstvom uredila in ozelenila približno 4.500 kvadratnih metrov velik areal. Lokalno prebivalstvo je bilo redno vabljeno tudi na srečanja z mestnim svetom ter predstavnicami in predstavniki pristojnih uradov, na katerih je bilo obveščeno in osveščeno o slehernem vprašanju ter nujnosti ozelenitve praznih površin. Občina je v sklopu projektnih dejavnosti organizirala tudi šest javnih tematskih dogodkov in prireditev. V projektno dogajanje so bile vključene tudi osnovnošolke in osnovnošolci, ki so s pomočjo brezpilotnih letalnikov merili temperaturo površin, da bi opredelili toplotne otoke. Organiziranih je bilo več tematskih sprehodov in skupnih saditev dreves, vse skupaj pa je bilo zaokroženo z informativno delavnico, na kateri so bili udeleženkam in udeležencem predstavljeni znanstveni vidiki izvedenih ukrepov. Pri dejavnostih, navezujočih se na projekt Climate Action in Alpine Towns, je sodelovalo približno tristo ljudi, v projektno skupino pa je bilo vključenih približno 30 strokovno podkovanih zanesenjakinj in zanesenjakov.

Climate Action in Alpine Towns
Več o Trentu