Idrija: Praznini vdahniti življenje

Project: Climate Action in Alpine Towns

Idrija je sicer obdana z gozdovi, toda mestno središče hrepeni za parki in drugimi zelenimi površinami. Občina je s sodelovanjem v projektu Climate Action in Alpine Towns v središče »Alpskega mesta leta 2011« vnesla več narave. V ospredju je  rudniško območje Kajzer park. Strokovna delovna skupina je preučila stanje ter pripravila smernice in prevetrila ideje za oživitev območja. Kajzer park naj bi postal središče, ki spodbuja ustvarjalnost in omogoča aktivno druženje – ne le za Idrijanke in Idrijane, temveč tudi za prebivalke in prebivalce okoliških skupnosti.

 

Srž ozelenitvenih dejavnosti predstavlja vključevanje prebivalstva. V okviru sodelovanja v projektu so potekale različne delavnice s strokovnjakinjami in strokovnjaki s področij arhitekture, biologije, oblikovanja in krajinske arhitekture, na katerih so aktivno sodelovali tudi študentke in študenti ljubljanske in zagrebške univerze. Zaradi koncertov in razstav v Kajzer parku je kraj postal vabljiv in živ. V okviru projekta je mesto pripravilo tudi “zeleni” priročnik, ki bo služil kot spodbuda in podlaga za nadaljnje dejavnosti v duhu projekta.

Climate Action in Alpine Towns
Več o Idriji