Sonthofen: Skupni prostor(i) za mobilnost brez emisij

Projekt: Climate Action in Alpine Towns

Kolesarsko mesto Sonthofen želi s spodbujanjem kolesarjenja zmanjšati avtomobilski promet in posledično emisije CO2. Že pred sodelovanjem v projektu Climate Action in Alpine Towns so bili izvedeni številni ukrepi, kot denimo širitev omrežja kolesarskih stez, vzpostavitev pokritih parkirišč za kolesa, promocija tovornih koles in izposoja koles na novi kolesarski postaji (Radlbahnhof) ter vzpostavitev koncept množičnega kolesarjenja, v katerega je tesno vpeto tudi lokalno prebivalstvo. Uresničevanje vodil nizkoogljične mobilnosti v praksi pa je oviral prav poseben »kamen spotik«: območje za pešce. Na ozkih ulicah je vedno znova prihajalo do »neljubih«, potencialno nevarnih srečanj med pešci in kolesarji.

Inštitut za okoljsko načrtovanje in prostorski razvoj (ifuplan) iz Münchna je ob podpori v okviru Teritorialne agende 2030 priporočil opazovanje in analizo konfliktov med kolesarji in pešci s pomočjo videoposnetkov. Mreža Netzwerk fahrRAD, ki je bila ustanovljena kot sosvet, sestavljen iz predstavnic in predstavnikov lokalnega prebivalstva, z mestno upravo kot polnopravni sogovornik družno vzpostavlja temelje za uresničevanje učinkovitih ukrepov. Doslej so bili denimo na območjih za pešce nameščeni merilniki hitrosti, ki zagotavljajo podatke za spremljanje razmer in analizo že omenjenih konfliktov med kolesarji in pešci ter opozarjajo k (večji meri) previdnosti vseh vpletenih.

Climate Action in Alpine Towns
Več o Sonthofnu