Annecy: Participacija lokalnega prebivalstva

Projekt : Climate Action in Alpine Towns

Francosko mesto Annecy je sodelovanje v projektu izkoristilo kot priložnost za razvoj in izvajanje celovite strategije za aktivno vključevanje lokalnega prebivalstva. Na številnih delavnicah je bila razvita shema, ki na razumljiv način prikazuje, kako in kje se lahko domačinke in domačini vključijo v procese odločanja v svoji občini. Na voljo je spletna platforma (jeparticipe.annecy.fr) s projekti, ki vabi k sodelovanju. Občina izvaja tudi institut participativnega proračuna (Budget participative), v soju katerega lokalno prebivalstvo predlaga projekte, financirane iz občinskega proračuna. V okviru predmetnih dejavnosti je bila razvita aplikacija Agate, ki omogoča dostop do številnih praktičnih informacij o širšem območju Annecyja. Dolgoročno naj bi novi sistem participativnega upravljanja botroval učinkovitejšemu in kakovostnejšemu sodelovanju lokalnega prebivalstva pri strategijah načrtovanja.

Climate Action in Alpine towns
Več o Annecyju