Chambéry stavi na participacijo

Project: Climate Action in Alpine Towns

Francosko mesto Chambéry se je v okviru projekta Climate Action in Alpine Towns osredotočilo na ozelenitev in sprostitev mesta, kar je bilo vključeno v participativno strategijo izvajanja dotičnih ukrepov. Lokalno prebivalstvo je bilo pozvano, naj predloži predloge, katere lokacije bi bilo treba ozeleniti in kako. Mestna uprava je prejela 70 predlogov, ki so predstavljeni na projektnem zemljevidu. Odgovorni preverjajo njihovo izvedljivost, nekatere od njih pa celo tudi že izvajajo.

Maja 2021 je Chambéry gostil prireditev tudi »Teden narave v mestu«, katere obiskovalke in obiskovalci so se lahko na več kot 50 različnih dogodkih udeležili predavanj in vodenih ogledih, izdelovali gnezdilnice ali cvetlične skrinjice in oblikovali stvaritve v duhu okoljske umetnosti (land art), spoznavali koncept podnebnih fresk ali izvedeli več o skrivnostih kompostiranja. V projektne dejavnosti je bila vpeta tudi tematika vode, navezujoč se na katero je bilo lokalno prebivalstvo prav tako spodbujeno k podajanju mnenj in predlogov za kljubovanje obstoječim izzivom.

Climate Action in Alpine Towns
Več o Chambéryju