Tolmin: Participacija za zelenejši kraj

Projekt: Climate Action in Alpine Towns

Slovensko mesto Tolmin se je v okviru projekta Climate Action in Alpine Towns odločilo, da bo svoje središče naredilo bolj zeleno. Ena od vročih točk – v pravem pomenu besede – je veliko asfaltirano parkirišče, ki so ga jeseni 2022 ozelenili z drevesi.

Mesto je izvajalo tudi oglaševalske ukrepe in vključilo lokalno prebivalstvo v spremljevalne delavnice in dogodke, med katere je denimo sodilo predvajanje dokumentarnega filma A Thirsty World [Svet žeje], ki mu je sledila razprava, v kateri so bila predstavljena zanimiva dejstva o podnebnih spremembah. Organiziran je bil niz tematskih razstav, ob tem pa je bil vzpostavljen tudi knjižni kotiček s prispevki o mestnih zelenih površinah in podnebnih spremembah.

V okviru projektnih dejavnosti je bila izdana še brošura o sajenju dreves na mestnih območjih. Drevesa ne predstavljajo zgolj estetskega elementa – opravljajo namreč življenjsko pomembne ekološke funkcije: nudijo senco, proizvajajo kisik, uravnavajo klimo v okolju, služijo kot filtri zraka, zagotavljajo protihrupno zaščito in predstavljajo dragoceni življenjski prostor/habitat.

Climate Action in Alpine Towns
Več o Tolminu