Idrija / Slovenija

Alpsko mesto leta 2011

Podatki & številke

12034
Število prebivalcev
35
Okraji
293,7
Površina v km²

Idrija leži na jugovzhodnem obrobju slovenskega predalpskega sveta. Kar petsto let je bila Idrija svetovno znana po drugem največjem rudniku živega srebra na svetu. Privabljala je najpomembnejše strokovnjake s področja naravnih znanosti, medicine in tehnike iz vse Evrope. Delavci iz sosednjih držav so prihajali na delo  v idrijski rudnik, medtem ko so se njihove žene zaposlile s klekljanjem. Tehniko so izpopolnile do te mere, da so idrijske čipke začeli izvažati v Evropo in celo v Ameriko.

Konec sedemdesetih let devetnajstega stoletja je rudnik živega srebra zašel v krizo, leta 1988 pa so ga dokončno zaprli. Kljub prenehanju tradicionalne rudarske dejavnosti se je Idrija razvila v center visoke tehnologije.

Znanja o živem srebru, neokrnjena narava, raznolike možnosti za športne dejavnosti, oddih in sprostitev Idriji dajejo alpski značaj in privabljajo turiste iz vse Evrope.

Ukrepi za dvigovanje zavesti o razumnem ravnanju s pitno vodo, energetski učinkovitosti, zmanjševanju onesnaževanja okolja itd. so samo nekatere izmed dejavnosti, s pomočjo katerih se mesto in celotno  območje podajata na pot trajnostnega razvoja.

Mnenje žirije…

Zaradi svoje geografske lege - v bližini južne strani Triglavskega narodnega parka in na robu naravnega rezervata Smrekova draga - je mesto vezni člen med Alpami in kraškimi območji. Zanimivo je tudi dejstvo, da ima občina najnižjo stopnjo registrirane brezposelnosti. Od v času kandidature predloženih projektov izstopajo predvsem naslednji: - ustanovitev ``Geoparka`` (kot logično nadaljevanje zgodovinske tradicije), - širitev mreže kolesarskih povezav in - izgradnja decentraliziranega sistema čistilnih naprav.