Tolmin / Slovenija

Alpsko mesto leta 2016

Tolmin

Alpsko mesto leta 2016

Podatki & številke

11980
Število prebivalcev
72
Naselja
381,5
Površina v km²

Kot največje naselje v dolini Soče (med prelazom Predel in Novo Gorico), je Tolmin že v preteklih letih intenzivno sodeloval z drugimi občinami na področju turizma, upravljanja voda , ravnanja z odpadnimi vodami in gospodarjenja z odpadki. Zaradi neposredne bližine meje s sosednjo Italijo sodeluje tudi s tam živečo slovensko manjšino in se redno vključuje v čezmejne aktivnosti..

Tolmin, ki je v preteklosti že sodeloval z Idrijo, alpskim mestom leta 2011, stavi na mednarodno sodelovanje. V sodelovanju z drugimi občinami namreč prepoznava pomembno dodano vrednost za konkretno uresničevanje svojih strateških ciljev, npr. na področju varstva podnebja.

Mnenje žirije…

Zavedanje o naravnih in kulturnih potencialih predstavlja enega od temeljev razvojne usmeritve Tolmina. To med drugim dokazujeta tudi uspešen, mednarodno priznan projekt repopulacije avtohtone soške postrvi in uvrstitev območja občine Tolmin v UNESCOv Biosferni rezervat Julijske Alpe. Ekološko kmetijstvo in razvoj tradicionalnih oblik kmetovanja ustvarjata podlago za spodbujanje trajnostnega turizma in ustvarjanje novih priložnosti za mlade. S tem Tolmin dokazuje, da k uresničevanju načel trajnostnega razvoja stremi celotna regija. Tolmin je žirijo prepričal tudi z uspešno krepitvijo alpske identitete lokalnega prebivalstva in kraja v kontekstu trajnosti in inovativnosti.