LOCAL – Low Carbon Alpine Lifestyle

Trajnostni življenjski slog, omejevanje izpustov CO2, uresničevanje lokalnih projektov – v projektu LOCAL (Low Carbon Alpine Lifestyle)  so mladi dejavni pri oblikovanju političnega in družbenega življenja, obenem pa se v svojih občinah zavzemajo za politiko blažitve podnebnih sprememb, ki se osredotoča na državljane.

Mladi lahko tako izkoristijo možnost, da aktivno oblikujejo lastno življenjsko okolje in postavijo temelj za skupnost, v kateri bi radi živeli in v kateri ima absolutno prednost varstvo podnebja na območju Alp. Cilj projekta LOCAL je bila krepitev politične participacije mladih in sočasno spodbujanje ozaveščanja ljudi o nujnosti trajnostnega razvoja.

V okviru projekta LOCAL so mladi oblikovali lastne projekte, ki upoštevajo trajnostna merila in spodbujajo nizkoogljični življenjski slog.Da bi ta merila dejansko izpolnili, so morali razviti ustvarjalne rešitve in inovativne metode. Poleg tega so mladi udeleženci pridobivali tehnične in podjetniške sposobnosti pri organizaciji sestankov in oblikovanju projektov. Prilagajali so se novim razmeram in navezovali stike z ljudmi, ki imajo različna jezikovna in kulturna ozadja.

Povezovanje med občinami, ki so sodelovale v projektu, je omogočilo izmenjavo primerov dobre prakse na celotnem alpskem območju. Lokalni projekti, ki se izvajajo v okviru projekta LOCAL, so pomembni pri širjenju nizkoogljičnega življenjskega sloga, zmanjševanju emisij podnebju škodljivih toplogrednih plinov in izboljšanju kakovosti zraka v občinah.

Trajanje projekta: september 2018 - februar 2020
Projektni partnerji: Društvo Alpsko mesto leta, CIPRA International, občina Schaan, Mladinski center Idrija (Slovenija), občina Tolmin (Slovenija)
Financiranje projekta: Erasmus+, Sklad za prihodnost Lihtenštajnske deželne banke (LLB Zukunftsstiftung) in fundacija LIFE Klimastiftung