© Ville d'Annecy

Annecy / Francija

Alpsko mesto leta 2012

© Ville d'Annecy

Annecy

Alpsko mesto leta 2012

Podatki & številke

126924
Število prebivalcev
6
Število naselij
66,94
Površina v km²

Annecy je glavno mesto departmaja Zgornja Savoja in ima ključno vlogo na področju kulture, gospodarstva in administracije. Med drugim so v Annecyju pomembne ustanove; na primer nacionalno gledališče Bonlieu.

Annecy,  ima dobro ohranjeno staro mestno jedro in leži neposredno ob jezeru »Lac d’Annecy«, rečno obrežje pa se zajeda daleč v notranjost mesta. Središče mesta je tako prepredeno s številnimi majhnimi kanali, ki so mestu prinesli vzdevek »alpske Benetke«.

Annecy se aktivno zavzema za varstvo podnebja. Podnebne spremembe so zelo prizadele Alpski prostor, pri tem pa igrajo mesta pomembno vlogo. Annecy je že sprejel nekatere ukrepe, na primer termografsko infrardeče fotografiranje zgradb, program sanacije energetsko potratnih stavb, nadzorovanje izpustov CO2. Poleg tega mesto sodeluje s sosednimi regijami na več področjih, še posebej na področju javnega prometa.

Mnenje žirije…

Odločilnega pomena niso bili le številni ukrepi za varstvo voda, ki so jih v Annecyju izvedli na področju ravnanja z odpadnimi vodami in oskrbovanja s pitno vodo, temveč je bila pomembna tudi vloga, ki jo ima mesto za svojo neposredno okolico in njen kulturni razvoj. »Annecy ima tako idealne danosti, da postane zgled za številne mestno-jezerske regije na območju Alp«. Drugi pozitivni dosežki mesta, ki jih je žirija poudarila v svojem poročilu, so pobude za večjo energijsko učinkovitost in za izboljšanje bilance CO2, vzpostavitev sistema ravnanja z odpadki ter prizadevanja za spodbujanje biotske raznovrstnosti na območju mesta in javnega lokalnega potniškega prometa.