Passy / France

Alpsko mesto leta 2022

Passy

Alpsko mesto leta 2022

Podatki & številke

11319
Število prebivalcev
2804m
Najvišja točka v metrih

Z nazivom “Alpsko mesto leta” želi občina mobilizirati svoje vitalne sile, da bi pospešila dinamiko svojih projektov.

V ta namen se bo opiral na izkušnje, pridobljene v okviru mednarodne mreže, ki je pravi laboratorij za izmenjavo idej in izkušenj. Pripravlja program nagrajevanja, ki temelji na treh glavnih stebrih

okoljski prehod, ki je v kontekstu podnebnih sprememb pravi izziv za občino, z municipalizacijo javne prehrane in energetsko prenovo občinskih stavb. V središču razmišljanj bo tudi vključevanje mehke mobilnosti na območju.

Načrtovanje rabe zemljišč, ki odpira vprašanje ravnovesja med urbanizacijo, številom obiskovalcev ter varstvom naravnih in kmetijskih območij, zlasti v zvezi s projektom za zaščiteno kmetijsko območje na ravnini ter vprašanji upravljanja števila turistov in dostopnosti do naravnih območij.

Dediščina območja z znamenitim arhitekturnim in sodobnim umetniškim ansamblom ter naravno dediščino in ljudskim izročilom.

Mnenje žirije…

Odločitev izhaja iz vloge, ki jo mesto ima na lokalni ravni in jo zaradi svoje geografskostrateške lege lahko odigra tudi v svoji bližnji okolici in na regionalni ravni. Passy leži ob povezavi Ženeve z Italijo in Švico, ob avtocesti in pred predorom Mont Blanc. V mestu so se že ukvarjali s kakovostjo zraka (izpeljanih tudi nekaj projektov), zato ima lahko Passy v omrežju Alpsko mesto leta strateško vlogo pri spodbujanju projektov in pobud v zvezi s temami, kot so ogrevanje z lesno maso in cestni promet v Alpah ter posledice za onesnaženost zraka.