Villach

Beljak / Avstrija

Alpsko mesto leta 1997

Villach

Beljak

Alpsko mesto leta 1997

Podatki & številke

62882
Število prebivalcev
9
Jezera okoli mesta
135
Površina v km²

Beljak leži v regiji, na stičišču treh dežel, avstrijske Koroške, ​​Furlanije-Julijske krajine in Slovenije. Beljak pa ni samo geografsko stičišče  kultur. Je hkrati prostor, v katerem se srečata in mešata občutek vedrine in prijetnosti. Hkrati pa mesto velja tudi za vrata do bližnjih jezer Faaker in Ossiach ter Beljaških Alp.

Beljak je živahno mesto s stoletnimi tradicijami in visoko kakovostjo življenja. Na svoji poti trajnostne rasti se mesto uveljavlja kot dinamično središče regije Alpe-Jadran.

Že vrsto let je osrednja skrb mesta združevanje ukrepov za zaščito alpskega prostora s trajnostnim, v prihodnost usmerjenim razvojem regij.