UrbaBio

UrbaBio je namenjen spodbujanju izmenjave izkušenj in primerov dobrih praks s področja spodbujanja biotske raznovrstnosti, v njem pa sodelujejo predstavniki in predstavnice alpskih mest Annecy, Belluno, Chambéry in Trento.

Biotska raznovrstnost je vseprisotna, ne samo v neokrnjeni divjini in na zavarovanih naravnih območjih, marveč tudi v naših mestih – tam, kjer živimo in delamo. Tudi mi predstavljamo integralni del biotske raznovrstnosti, ki je v precejšnji meri podvržena vplivom rabe naravnih virov. Celovito ohranjanje biotske raznovrstnosti torej ne temelji le na skrbi za posamezne rastlinske in živalske vrste, temveč zajema tudi vzdrževanje življenjskega prostora (npr. za potrebe oskrbe z vodo ali skrbi za nemoteno delovanje tokokroga hranilnih snovi). Naraščanje mestnega prebivalstva botruje širitvi urbaniziranih območij, praviloma na račun zelenih površin.

Strokovnjaki urbane prostore umevajo kot pomembne niše za biotsko raznovrstnost, zato je ključnega pomena, da se ta upošteva v načrtih in procesih upravljanja z urbanimi območji, ne samo zaradi potrebe po ohranjanju, ampak tudi zavoljo osveščanja ljudi o vlogi in pomembnosti biotske raznovrstnosti za vzpostavljanje in krepitev temeljev trajnosti.

Zato je pomembno, da se vzpostavijo možnosti in platforme – med katere sodi tudi dotični projekt – za mesta, zlasti za »Alpska mesta leta«, prek katerih bodo lahko dostopala do konkretnih in obsežnih informacij o ukrepih za ohranjanje in spodbujanje biotske raznovrstnosti v urbanih okoljih in vzpostavljanje ustreznih okvirov za uspešno delovanje na omenjenem področju.

Trajanje projekta: 2018 - 2020
Projektni partnerji: Annecy/FR, Belluno/IT, Chambéry/FR, Trento/IT in CIPRA
Financiranje projekta: Nemško zvezno ministrstvo za okolje, varstvo narave in varnost reaktorjev (BMU), Alpsko mesto leta Annecy, društvo Alpsko mesto leta