Aktivna za podnebje

V okviru projekta »Climate Action in Alpine Towns« devet alpskih mest izvaja podnebne ukrepe na področju prostorskega načrtovanja in soudeležbe občanov.

Dojemanje Alp je pogosto podeželsko in ne urbano. Klub temu pa približno tretjina alpskega prebivalstva živi v gosto poseljenih alpskih mestih z edinstvenimi značilnostmi. V letih 2021 in 2022 bo švicarsko predsedstvo Alpski konvenciji pripravilo znanstveno poročilo o stanju in teritorialnem vplivu teh alpskih mest. Nekateri rezultati poročila bodo v okviru projektu »Climate Action in Alpine Towns« dopolnjeni s konkretnimi ukrepi.

V projektu sodelujejo Annecy/F, Belluno/I, Brig-Glis/CH, Chambéry/F, Idrija/SI, Tolmin/SI, Trento/I, Sonthofen/D in Beljak/A. Dejavnosti posameznih mest so raznolike:Sonthofen dela na reševanju konflikta uporabe površin med pešci in kolesarji v središču mesta. Severnoitalijansko mesto Belluno se posveča podnebju prijazni prenovi javnih prostorov, predvsem šol. Preko tesnega sodelovanja z dijaki želi mesto ozaveščati o okoljsko pomembnih temah, kot so zelene površine in varstvo podnebja, ter nato pomagati pri izvajanju. Chambéry je organiziral teden »Narava v mestu« z več kot 50 različnimi dogodki, katerih cilj je obveščanje in vključevanje prebivalstva v ozelenitev in zmanjšanje poseljenosti mesta. Mesto Idrija se osredotoča na nekdanje rudarsko območje, ki je opuščeno. V sodelovanju z mladimi odraslimi naj bi ustvarili z vrstami bogato zunanjo površino, ki bo ponudil lepo urejeno okolico za srečevanje in druženje.

Vseh devet sodelujočih alpskih mest se na ta način odziva na skrbi svojih državljanov glede podnebnih sprememb in razvija kreativne rešitve. Namen projekta je poleg tega tudi izmenjava znanj in izkušenj med alpskimi mesti, s ciljem medsebojnega učenja. Projekt se izvaja s finančno podporo švicarskega zveznega urada za prostorski razvoj v okviru švicarskega predsedovanja Alpski konvenciji in Teritorialne agende 2030.

Nadaljnje informacije
Videoposnetki posameznih projektov so na voljo tukaj: alpinetowns.alpconv.org (en)