Cuneo / Italija

Alpsko mesto leta 2024

Cuneo

Alpsko mesto leta 2024

© visitcuneese.it

Podatki & številke

55557
prebivalk/prebivalcev
5500
hektarjev zavarovanega območja ob rekah
1198
prva uradna omemba

Glavno mesto in obenem tudi sedež istoimenske pokrajine Cuneo, ki je bilo ustanovljeno leta 1198, leži med rekama Stura in Gesso, na trikotni planoti, ki spominja na klin – od koder izhaja tudi njegovo ime (sl. klin  = it. cuneo). Obdajajo ga gore Monte Viso, Argentera, Rocca dell’Abisso in Bisalta, ki se razprostirajo po loku jugozahodne alpske verige. Panorama, urejeno staro mestno jedro s čudovitimi stavbami in sproščeno vzdušje privabljajo številne goste v to lično piemontsko mesto.

Na lokalni ravni strateški načrt Lokalne agende 2030 določa smer in opredeljuje ključne teme, kot so socialna vključenost, energija in recikliranje, mehka (primestna) mobilnost in varstvo biotske raznovrstnosti. S 5.500 hektarjev velikim zavarovanim območjem ob rekah Gesso in Stura v neposredni bližini mesta, Cuneo neposredno upravlja zavarovano naravno in mokrotno območje, ki služi tudi lokalni rekreaciji. Nedavno ustanovljeni oddelek mestne uprave (Metromontagna) se posebej ukvarja s povezavo in povezovanjem mesta z okoliškim podeželjem ter s tem povezanimi priložnostmi in izzivi. Kot dodaten primer politike, usmerjene v prihodnost, je mesto v skladu z načelom spužvastih mest uredilo urbani mestni park Ferruccio Parri’ Urban Park.

Cuneo izvaja številne pobude, kot so mednarodni projekti na področju podnebnih sprememb, in si prizadeva za »krepitev železnice čudes« (Ferrovia delle Meraviglie), zgodovinske čezmejne povezave med Cuneom in Nico.

Mnenje žirije…

V alpskem mestu Cuneo se številni načrti in projekti osredotočajo na trajnostni razvoj, večjo ozaveščenost o vprašanjih, usmerjenih v prihodnost in tesno povezovanje mesta z alpskimi dolinami. Čeprav leži na robu uradnega območja Alpske konvencije, je mesto Cuneo vrhunsko alpsko mesto. Zaradi svoje geografske lege in kulturnega bogastva Cuneo predstavlja pomembno čezregionalno oskrbovalno in razvojno središče za okoliške alpske doline in alpske gorske skupnosti v jugozahodnem italijanskem alpskem loku - in širše -, saj opravlja pomembne funkcije, na katerih temeljita tako obstoj ko tudi razvoj osrednje, pripojenih in okoliških skupnosti. Predstavlja mesto z zanimivo geomorfološko in kulturno preteklostjo, povezano z alpskima rekama Gesso in Stura, katerih strugi potekata skozi Cuneo, natančneje po območju regijskega naravnega parka, ki ga upravlja mesto. Ob tem pa gre tudi za lokalno skupnost, ki trenutno sprejema številne pobude v tehničnem okviru protokolov Alpske konvencije.
Polna različica