Alpska mesta – ključni dejavnik za trajnostni razvoj

V okviru švicarskega predsedovanja Alpski konvenciji je bilo predstavljeno deveto poročilo o stanju Alp z naslovom »Alpine Towns« (Alpska mesta),  ki raziskuje, v kakšni meri alpski sistem poselitve ovira ali spodbuja trajnostni razvoj Alp. Kot opazovalec v okviru Alpske konvencije je pri pripravi omenjenega poročila sodelovalo tudi društvo »Alpsko mesto leta«.

Deveto poročilo o stanju Alp (RSA9) raziskuje vlogo mest in njihov vpliv na razvoj Alp. Poročilo se naslanja na dva vidika: na analitičnega, ki se zrcali v zemljevidih, dejstvih in izhodiščih za različne razprave ter na v prihodnost usmerjen pristop, ki v petih scenarijih ponuja odgovore na vprašanje, kakšna bi lahko bila alpska mesta leta 2050. Namen omenjenih scenarijev je predvideti trende, na podlagi katerih bi lahko že danes razvili dobre rešitve za prihodnost.

Pomen za društvo »Alpsko mesto leta«

Veseli nas, da 9. poročilo o stanju Alp (RSA9) v središče postavlja prav alpska mesta. Rezultati kažejo, da je društvo »Alpsko mesto leta« na pravi poti, in sicer že 25 let. Ob tem nam dajejo tudi dragoceno spodbudo za opravljanje obetajočih se nalog.

Izsledke 9. poročila o stanju Alp je moč povzeti v naslednjih štirih postulatih:

  1. Alpska mesta imajo ključno vlogo, neodvisno od njihove velikosti

Alpska mesta so pogosto majhna, vendar imajo velik pomen za neposredno okolico: lahko bi dejali, da je potrebno število prebivalcev in prebivalc alpskega mesta pomnožiti s faktorjem 10, da bi dobili občutek o njihovem pomenu v primerjavi z mesti, ki se nahajajo zunaj alpskega loka. To ima tudi politične posledice. Mestna politika, ki upošteva le prebivalke in prebivalce v strnjenih naseljih, ni primerna za Alpe.

 

  1. Alpska mesta povezujejo urbana in podeželska območja

Alpska mesta združujejo ljudi, gospodarske akterje, ideje, vire in kulturne dejavnosti.  Povezana so z alpsko naravo in pokrajino, kakor tudi z velikimi urbanimi območji. Ob tem so hkrati posrednik in vezni člen med podeželjem in metropolami v Alpah in okolici. Ta vloga alpskim mestom ob spodbujanju trajnostnega razvoja omogoča tudi oddajanje pozitivnih impulzov v neposredno okolico.

 

  1. Alpska mesta kot pionirji

Alpska mesta so razmeroma uspešna, raznolika ter imajo osrednjo lego v Evropi in edinstvene potenciale. Te je treba razvijati skrbno in strateško, saj prihodnost s seboj prinaša različne izzive. Poskus ohranjanja obstoječega stanja ob neupoštevanju možnih prelomnih točk botruje skrajno negotovim obetom. Alpska mesta morajo prevzeti vodilno vlogo pri reševanju podnebne krize ter gospodarskih, socialnih, kulturnih in okoljskih posledic vse večje in širše urbanizacije. Poleg tega imajo pomembno, pionirsko vlogo, predvsem kar zadeva naklonjenost čimprejšnjemu poseganju po novih strategijah pri soočanju s podnebnimi spremembami in drugimi transformacijskimi procesi.

 

  1. Alpska mesta kot vozlišča v omrežjih

Zdi se, da so številne razvojne priložnosti alpskih mest precej odvisne od narodnostne pripadnosti. Na eni strani bi omenjeno utegnilo botrovati pozitivni konkurenci med idejami in pristopi. Na drugi strani pa se v alpskem prostoru različni politični sistemi spopadajo s številnimi mejami in omejitvami, saj so mnoga mesta izpostavljena vse večjemu pritisku naraščajočega prometa, kateremu botrujejo dnevne poti na delo in z dela, potovanja za potrebe rekreacije in transport blaga.
Čezmejna razsežnost naseljevanja je denimo še zmeraj močno zanemarjena.  Medalpskih omrežij je malo, povezave zunaj alpskega prostora pa so pretežno osredotočene na obrobne metropole. Priložnosti sicer tičijo v mednarodnih, evropskih in svetovnih mrežah ter omrežjih, v sodelovanju na funkcionalnih področjih in v vključevanju javnosti.

V sredo, 9. novembra 2022, so bile na spletni konferenci predstavljene najpomembnejše ugotovitve iz poročila, obravnavana pa je bilo tudi uporaba slednjega v praksi. Analize, scenariji, zemljevidi in prispevki na blogu strokovne skupine RSA9 so na voljo v angleškem jeziku na spletni strani https://alpinetowns.alpconv.org. Tiskana različica je na voljo v vseh alpskih jezikih. Naročite jo lahko pri Stalnem sekretariatu Alpske konvencije (eMail). Izvod poročila bo prejelo tudi vsako člansko mesto društva »Alpsko mesto leta«.

Fotografija: David Schweizer