Brig-Glis / Švica

Alpsko mesto leta 2008

Brig-Glis

Alpsko mesto leta 2008

Podatki & številke

13058
Število prebivalcev
2736
Najvišja točka v metrih
37,66
Površina v km²

Brig-Glis (po združitvi občin Brig, Glis in Brigerbad leta 1973) je središče nemškega govorečega kantona Oberwallis, ki na jugu meji z Italijo in kjer se čuti vpliv sredozemskega podnebja. Mesto je postalo storitveno in prometno središče v času gradnje predora pod Simplonom, ki je bil dokončan leta 1906 in je omogočil priključitev na evropsko železniško omrežje.

K storitvenim dejavnostim mesta sodi tudi široko razvit izobraževalni sistem, v katerega so vključeni srednja šola, visoka pedagoška šola, univerza s študijem na daljavo oz. višja strokovna šola ter zasebno mednarodno univerzitetno središče za hotelski menedžment.

Turisti cenijo Brig zaradi njegove centralne lege in možnosti za izlete v okolico ter Italijo.

Mnenje žirije…

Mesto Brig-Glis je v fazi velikih sprememb in iskanja novih smeri razvoja. Sodelovanje in trajnostni razvoj sta ključni načeli za prihodnji razvoj mesta, ki želi svojim prebivalcem zagotoviti visoko kakovost življenja, za obiskovalce pa mesto narediti privlačno in zanimivo. Z obmejnim mestom Domodossolo, ki leži v sosednjem Piemontu, si prizadevajo za tesno sodelovanje na različnih področjih. Prav tako si je Brig-Glis v svojem strateškem razvojnem načrtu zadal cilj, da se v korist skupnim projektom odpoveduje staremu rivalstvu, ki je vladalo med njim in sosednjimi občinami. Pri tem bo njegovo vodilo trajnostni razvoj, ki ga bo moral tudi konkretno uresničevati (kot npr. projekt energijsko varčnega mesta); ne nazadnje nastaja v okolici Brig-Glisa večje število novih zavarovanih območij z ugodnimi pogoji za razvoj sonaravnega turizma.