© Comune di Lecco

Lecco / Italija

Alpsko mesto leta 2013

© Comune di Lecco

Lecco

Alpsko mesto leta 2013

Podatki & številke

48173
Število prebivalcev
14
Število naselij
45
Površina v km²

Lecco, prestolnica istoimenske lombardijske pokrajine, v središče pozornosti postavlja odnos mesta in okoliške regije do vode kot naravnega vira. Mesto je napovedalo, da bo leta 2013, ko bo imelo naziv Alpsko mesto leta, na tem področju sprejelo, v nadaljnjih letih pa izvajalo pomembne pobude, h katerim sodijo ukrepi za ohranjanje čiste vode v jezeru Lecco. Med njimi so zmanjšanje porabe vode in ozaveščanje ljudi o pomenu pitne vode iz javnega vodovodnega sistema kot vira življenja. Poleg vprašanj, ki se nanašajo na mobilnost, odpadke in vode, se mesto posveča še drugim temam prihodnosti, kot so spodbujanje obnovljivih virov energije, ovrednotenje kulturne pokrajine na območju mesta in okolice, zmanjšanje obsežnejših posegov v pokrajino in spodbujanje trajnostne rabe tal.

Mnenje žirije…

Pomembnih je več tem, ki jim Lecco namenja veliko pozornosti in ki so prav tako v interesu protokolov Alpske konvencije. Po eni strani gre za pobude v smislu ozaveščanja na področju krajevne mobilnosti zlasti med mladimi (npr. pobuda Piedibus). Po drugi strani pa za pobude usmerjene v ločevanje in recikliranje odpadkov ter turistično pozicioniranje Lecca kot gorskega mesta ob jezeru z jasno strategijo trajnostnega razvoja. Prepričljivo je bilo tudi nadaljevanje tradicije alpinistične šole in njene kulture.