Bad Aussee / Avstrija

Alpsko mesto leta 2010 (ni član društva)

Bad Aussee

Alpsko mesto leta 2010

Podatki & številke

4830
Število prebivalcev
11
Število naselij
82,03
Površina v km²

Bad Aussee je središče šestih občin v pokrajini Salzkammergut. Zdraviliški kraj je od leta 1868, leta 1994 je pridobil tudi mestne pravice. Prek pokrajinskega društva si Bad Aussee kot vzorčna regija v okviru programa Regionext prizadeva zagotavljati kakovost okolja in življenja na visoki ravni in se usmerjati v  inovativen, uravnotežen in trajnosten razvoj.

Na širšem območju občine so številni predeli, ki so bili opredeljeni kot zavarovana območja. Ponekod še obstajajo močvirnati travniki. Del občine sodi v evropsko zavarovano območje Dachsteinska planota, s tem pa tudi v svetovno dediščino. Na tem območju gospodarijo s travinjem kot dopolnilno dejavnostjo, zato skorajda ne poznajo erozijskih pojavov.

Na okoljsko občutljivih visokih planotah ne gradijo cest, tudi druga gradbena dejavnost je pod nadzorom. Sprejeti so bili ukrepi za preprečevanje razpršene gradnje. Z daljinskim ogrevanjem na biomaso oskrbujejo občinske objekte, oskrbo z električno energijo pa zagotavljajo s številnimi manjšimi hidroelektrarnami.Ponovno so oživili mrtvi rokav reke Traun. Mestna občina Bad Aussee spodbuja tudi postavitev sončnih celic in sistem ogrevanja na lesno biomaso.

Mesto se zavzema za okolju prijazen zdraviliški in kulturni turizem. Turizem je najpomembnejša gospodarska panoga v zimski in letni sezoni (smučišče Loser).

Mnenje žirije…

Bad Aussee se aktivno zavzema za vprašanja varstva okolja in trajnostnega razvoja na splošno, zlasti pa za cilje Alpske konvencije. Izpostavimo lahko oskrbo z energijo z izkoriščanjem lesne biomase, spodbujanje javnega prometa, aktivno nasprotovanje gradnji hidroelektrarne na reki. Pomembna in pozitivna pa je tudi medregionalna vloga mesta, kot posrednika med občino in okoliško regijo pokrajino Salzkammergut, tako na področju šolstva kot tudi zdravstvene oskrbe.