Sondrio © Franco Folini

Sondrio / Italija

Alpsko mesto leta 2007

Sondrio © Franco Folini

Sondrio

Alspko mesto leta 2007

Podatki & številke

21588
Število prebivalcev
11
Število naselij
20,88
Površina v km²

Severnoitalijanska občina Sondrio je že od nekdaj upravno središče doline Valtellina (Veltlin) in istoimenske pokrajine.

Sondrio ima značilnosti, ki so značilne za alpski svet. To so gozdovi in visokogorski pašniki, ki na različnih nadmorskih višinah obkrožajo Orobske Alpe, na pobočjih Retijskih Alp ležijo terasasti nasadi ter geometrijsko razporejena polja in travniki v dolini.

Sondrio je poleg tega eno od mest, ki so ustanovila Delovno skupnost alpskih mest. Leta 1986 so brez pomislekov sledili pozivu Trenta k mednarodnemu sodelovanju alpskih mest, da bi tako okrepili alpsko identiteto in utrdili odnose med alpskimi mesti in gorskimi območji. V vlogi glavnega mesta pokrajine Sondrio finančno spodbuja izvajanje pobud na področju kulture, turizma in varstva narave, po drugi strani pa so bili že uresničeni številni projekti, ki so pripomogli k večji uporabi javnih prevoznih sredstev in izboljšanju življenjskih razmer z obnovo številnih delov mesta. Tako je Sondrio postal sodobno alpsko mesto, že leta uvrščeno v zgornji del seznama italijanskih mest, ki se lahko pohvalijo z visoko kakovostjo življenja.

Mnenje žirije …

S podelitvijo naziva je žirija nagradila vse to, kar Sondrio že leta dosega v smislu načel Alpske konvencije, tj. da varstvo narave in alpske krajine povezuje s trajnostnim in v prihodnost usmerjenim razvojem družbe in gospodarstva. Tako na primer z ohranjanjem in zaščito terasastih nasadov, značilnih suhih zidov, ki na območju Sondria že stoletja varujejo domače vinograde in jih bo UNESCO v kratkem proglasil za svetovno dediščino. Omeniti pa je potrebno tudi dokumentacijsko središče zavarovanih območij, ustanovljeno leta 1995. Gre za ustanovo, ki ni zadolžena le za zbiranje podatkov o svetovnih zavarovanih območjih, temveč je regionalno središče za okoljsko izobraževanje, ki organizira tudi znanstvenoraziskovalne in publicistične dejavnosti na področju informiranja o naravoslovnih vprašanjih in na področju okoljskega ozaveščanja.