Biella

Biella / Italija

Alpsko mesto leta 2021

Biella

Biella

Alpsko mesto leta 2021

Podatki & številke

43812
Število prebivalcev
826
Leto prve dokumentirani omembe
47
Površina v km²

Mesto Biella, ki leži med gorovjem in zeleno nižino, je tesno povezano s svojimi gorami. Prav s pomočjo vodotokov, ki izvirajo v Alpah nad Biello, se je v prejšnjih stoletjih tu razvila proizvodnja volne, ki jo poznajo in cenijo po vsem svetu. Za hribovita območja nad mestom je Biella glavna referenčna točka, prebivalci iz tega mesta pa zahajajo v tamkajšnje gore, kjer se lahko sprehajajo, ukvarjajo s športom in z drugimi dejavnostmi na prostem ter se prepuščajo verskemu turizmu. Na območju je namreč več verskih središč, med katerimi zaradi svoje lege sredi gora najbolj izstopa Svetišče v Oropi, ki je bilo leta 2003 uvrščeno na Unescov seznam svetovne dediščine. Prav v kotlini Orope, kjer je leta 2005 Dežela Piemont ustanovila Posebni naravni rezervat, se trenutno izvaja projekt za turistično promocijo gora nad Biello s posebnim poudarkom na okolju in trajnostnem razvoju. Ozemlje Bielle prečkata tudi dve pomembni in zelo obiskani pohodniški poti: Dolga alpska transverzala in Dolga transverzala območja Bielle.

Glede na to, da leži med alpsko gorsko verigo in nedaleč od velemest Milano in Torino, je Biella prostorski in družbeno-kulturni povezovalni člen med Padsko nižino in gorskim okoljem. Zaradi tesnih stikov z okoliškimi gorami in živahnega delovanja športnih ter alpinističnih društev je občinska uprava Bielle ustanovila posebno odborništvo za gore, s katerim se utrjujejo že načete dejavnosti in spodbujajo novi ukrepi na tem področju.

Mnenje žirije…

Mednarodna žirija Društva je v obrazložitvi izbora izpostavila povezanost tega mesta s podeželjem in njegova prizadevanja pri doseganju trajnostnih ciljev ne le pri projektih, ki se nanašajo na hribovita območja, temveč tudi pri projektih, ki zadevajo urbano okolje. Biella je bila izbrana za Alpsko mesto leta tudi zaradi številnih dejavnosti, ki se izvajajo za mlade, in zaradi prizadevanj za ohranjanje kulture in navad, ki so povezane z gorami in s krajevnim območjem, kot npr. verski običaji, povezani s svetiščem v Oropi, ali pa s selitvijo živine, ki jo vsako pomlad pospremijo po mestnih ulicah do više ležečih pašnikov, kakor tudi zaradi dejavnosti krajevnega muzeja v Bielli.