Srečanje alpskih mest

Predstavniki društva Alpsko mesto leta so se 17. in 18. marca sestali na generalni skupščini v Sondriu/IT. Poleg prispevkov o rešitvah, ki temeljijo na naravi, in živahnih izmenjav o kakovosti življenja v alpskem prostoru, je dogodek zaznamovalo še družno raziskovanje mesta, ki leži v pokrajini Valtellina, in njegove okolice.

»Zavezani smo k spodbujanju trajnostnega razvoja našega mesta s poudarkom na vrednotah, kot so solidarnost, identiteta, vključevanje okolice in dostopnost,« pojasnjuje svetnica Marcella Fratta. Skupaj z županom Marcom Scaramellinijem je v Sondrio povabila delegacije alpskih mest in na srečanju članic predstavila vrsto ukrepov. Na področju mobilnosti se Sondrio osredotoča na kolesarsko in e-mobilnost, vzpostavitev novih kolesarskih stez in pešpoti ter na souporabo koles. Ključno vprašanje je tudi energija. Nameščajo se namreč sončne elektrarne za oskrbo občinskih objektov z energijo iz obnovljivih virov, prav tako pa se spodbujajo oz. uvajajo inteligentni sistemi ogrevanja in razsvetljave LED. Sondrio se je zavezal ostati zeleno mesto – javne zelene površine, kot so parki, drevesa in naravni rezervati, se namreč nahajajo zelo blizu mestnega jedra. Tudi umetnosti in kulturi  je pripoznan poseben pomen. Mesto denimo že skoraj 40 let gosti poteka mednarodni festival, na katerem se podeljujejo nagrade za najboljše dokumentarne filme o naravnih parkih.

V središču srečanja je bila krilatica »Kakovost življenja v alpskem prostoru«, ki jo je Slovenija izbrala za temo v času predsedovanja Alpski konvenciji. Predstavnice in predstavniki Alpskih mest leta so izpostavili različne vidike in izzive, s katerimi se trenutno soočajo in s katerimi se bodo soočali v prihodnosti: od demografskih sprememb – v nekaterih mestih se število prebivalcev povečuje, v drugih pa tudi zmanjšuje -, do mobilnosti in turizma ter izobraževanja.

Rešitve, ki temeljijo na naravi

Ali je prihodnost človeštva urbana? Kakšna bo pod vplivom okoljskih in podnebnih sprememb? S temi vprašanji je Silvia Croce z Akademije znanosti raziskovalnega središča EURAC začela svoj popoldanski prispevek o projektu JUSTNature. Mesta so eden glavnih vzrokov za podnebne spremembe, hkrati pa jih njihovi vplivi še posebej pestijo. Kljub temu pa obstajajo številne rešitve za kakovostno rabo zemljišč, kot so sistemi za pridobivanje sončne energije, kot je fotovoltaika, zelene rešitve, kot denimo zelene strehe in parki, vodna telesa, urbano kmetijstvo ali uporaba hladilnih in inovativnih materialov. Naštete rešitve so del širšega koncepta rešitev, ki temeljijo na naravi (Nature-based Solutions – NbS). Njihov cilj je pri reševanju izzivov – kot so podnebne spremembe, zanesljiva preskrba s hrano ali ohranjanje vodnih virov – črpati iz narave. Rešitve, ki temeljijo na naravi, prispevajo k socialno, ekološko in gospodarsko trajnostnemu razvoju mest. Spodbujajo biotsko raznovrstnost, povečujejo odpornost ter zdravje in dobro počutje. Spodbujajo socialno kohezijo, pristno doživljanje narave in trajnostni gospodarski razvoj.

Zanimiv primer, ki ga je predstavila Silvia Croce, so tako imenovani parkleti: ulična parkirišča, preobražena v začasni nizkopražne javne prostore, poceni in učinkovite, z namestitvijo preprostega pohištva, kot so klopi, rastline ali naprave za fitnes. Ljudje se tam lahko srečujejo in sprostijo, spodbujata se kolesarjenje in sprehodi.

Raziskovalno središče EURAC tesno sodeluje z alpskim mestom Bolzano-Bozen. Ker je mesto zaradi svoje lege in podnebnih značilnosti eno od najbolj vročih mest v Italiji, primerljivo na primer s Palermom, si občina močno prizadeva za izvajanje zelenih rešitev.

Zvečer so predstavniki zadružne pobude ADDA Food Art Valley priredili  degustacijo regionalnega sira in vina. Cilj omenjenega projekta je povezati sedem mest ob reki Adda z okoliškim podeželjem ter okrepiti družbeno-kulturno, kulinarično, umetniško in zgodovinsko dediščino regije.

V okviru spremljevalnega programa srečanja je Marcella Fratta vodila delegacije Alpskih mest leta po Sondriu in jim predstavila zgodovinske stavbe, parke ter ukrepe trajnostne mobilnosti, med katere sodi tudi nova kolesarska postaja. V soboto so si udeleženke in udeleženci iz vseh alpskih držav ogledali še čudovito okolico Sondria.

Društvo se Marcelli Fratta in njeni ekipi prisrčno zahvaljuje za organizacijo dogodka in plodovito izmenjavo ter se veseli prihodnjega sodelovanja.