recharge.green

V ravnotežju med energijo in naravo v Alpah

Alpe predstavljajo velik potencial za pridobivanje energije iz obnovljivih virov. S tem lahko pomembno prispevajo k blažitvi podnebnih sprememb. Povečanje izrabe obnovljivih virov energije pa lahko vodi k povečevanju pritiskov na naravo. Kakšen je lahko vpliv takšnih sprememb na habitate živali in rastlin? Kako učinkujejo spremembe na rabo prostora in kakovost tal? Koliko energije iz obnovljivih virov sploh lahko trajnostno pridobivamo? Projekt recharge.green je poskušal najti odgovore na ta vprašanja. Pri pripravi strategije pridobivanja energije iz obnovljivih virov in orodij za podporo odločanju je sodelovalo 16 partnerskih institucij. Ključna sestavina projekta je bila analiza in primerjava stroškov in koristi pridobivanja energije iz obnovljivih virov, ekosistemskih storitev in morebitnih vzajemnih vplivov. Projekt je trajal od oktobra 2012 do junija 2015 in je bil sofinanciran s strani Evropskega sklada za regionalni razvoj znotraj programa transnacionalnega teritorialnega sodelovanja Območje Alp. Društvo Alpsko mesto leta je bilo opazovalec projekta. Mednarodna zaključna konferenca je bila 20. in 21. maja 2015 v Sonthofnu, Alpskemu mestu leta 2005.

Trajanje projekta: oktober 2012 - junij 2015
Projektni partnerji: Raziskovalni inštitut za ekologijo divjih živali, Avstrijska agencija za okolje, Inštitut za geografijo (Univerza v Innsbrucku), Mednarodni inštitut za uporabne sistemske analize (IIASA) - Ekosistemske storitve in upravljanje, Regionalna razvojna agencija Vorarlberg eGen, Gorski inštitut, Bayerische Elektrizitätswerke GmbH, CIPRA Nemčija, Evropska akademija Bolzano, Benečija, Kmetijski inštitut Slovenije, Slovenija Forestservice, Triglavski narodni park, Univerza v Ljubljani, Zvezna raziskovalna postaja Agroskop
Kofinanciranje projekta: Evropski sklad za regionalni razvoj v programu Interreg Območje Alp