GaYA – Governance and youth in the Alps

Za gorska območje je značilno odseljevanje mladih, saj imajo le malo možnosti na trgu delovne sile in nikakršnih obetov za prihodnost. Možnosti za udeležbo v demokratičnem življenju je vedno manj, zaupanje v tradicionalne demokratične mehanizme izginja, zlasti pri mladih. Območje Alp in tudi celotna Evropa sta se tako znašla pred izzivom, kako se odzvati na tak razvojni trend.

Namen projekta GaYA je omogočiti intenzivnejše vključevanje mladih v politično življenje. Večina političnih odločevalcev se ne zaveda prednosti neposredne udeležbe mladih v odločevalskih procesih. Nove oblike upravljanja ponujajo veliko možnosti za sprejemanje bolj trajnostnih in legitimnih političnih odločitev. V okviru projekta GaYA se zbirajo in posredujejo nove demokratične metode za obvladovanje izzivov teritorialne kohezije.

Spletna stran
Duration: 2016 - 2019
Partner v projektu: Development Agency GAL Genovese, CIPRA International Lab, aha – Youth Information Centre Vorarlberg, European Academy of Bolzano, ALPARC – Alpine Network of Protected Areas, Bauges Massif Regional Nature Park, Municipality of Idrija
Njegovo izvajanje sta sofinancirala Evropski sklad za regionalni razvoj prek Interreg programa za območje Alp in nemško Zvezno ministrstvo za okolje, varstvo narave, gradnjo in varnost reaktorjev.