CIPRA

Mednarodna komisija za zaščito Alp (CIPRA) je nevladna, neodvisna in neprofitna krovna organizacija, ki se že od leta 1952 zavzema za varstvo in trajnostni razvoj v Alpah. CIPRA se s projekti, komunikacijskim in političnim delom aktivno zavzema za ohranjanje naravne in kulturne dediščine, ohranjanje regionalne raznolikosti in išče rešitve za čezmejne probleme v alpski regiji.

Od leta 2003 je bila CIPRA International sama, od leta 2019 pa je v konzorciju z družbo Oxalis-ValMonti pooblaščena za vodenje sekretariata društva “Alpsko mesto leta”. Niti mednarodnih mrež se tako združujejo v eni večjezični pisarni kjer se spodbuja izmenjava, pripovedujejo zgodbe o uspehu, rojevajo pobude in začenjajo  skupni projekti. Z nakopičenim znanjem beležijo izkušnje iz alpskih držav in razvijajo nove vsebine. Zlasti na področju podnebnih sprememb in sodelovanja mladih v Alpah je sodelovanje med CIPRO, društvom in občinami zelo produktivno in se kaže v številnih projektih, kot so Tour des Villes, Local, YouTurn ali Alps 2030.

Spletna stran