Biella je gostila generalno skupščino združenja

Generalna skupščina združenja je potekala na letni konferenci CIPRE, ki je bila od 1. do 3. julija v Bielli (Italija), alpskem mestu leta 2021. Mesta članice so razpravljala o koristnosti in vrednosti narave v alpskem prostoru prek gorskih gozdov, ki nas varujejo pred plazovi in čistijo zrak, ki ga dihamo, ter rek in alpskih pašnikov, ki nas oskrbujejo s pitno vodo, energijo in hrano.

Izviri, ki nam zagotavljajo čisto pitno vodo. Drevesa, ki ustvarjajo prijetno mikroklimo. Ali pogled na pokrajino, ki nas vabi k sanjarjenju: vse te dobrine in storitve lahko združimo pod izraz “ekosistemske storitve”. Toda kako izboljšati izmenjavo med gorskimi območji, kjer te storitve nastajajo, in mestnimi območji, ki jih koristijo? Kakšno vlogo imajo pri tem regionalne in nadnacionalne okoljske politike ali evropski zeleni dogovor? Kako lahko te procese naredimo participativne in jih približamo državljanom? Ta vprašanja so bila na dnevnem redu letne konference CIPRE v Bielli (Italija) od 1. do 3. julija 2021 z naslovom “Narava in družba v ravnovesju – ekosistemske storitve med mestom, podeželjem in gorami”. Članice bodo iskale pobude in predloge za novo ravnovesje med naravo in družbo, gorami in mesti, s predstavniki politike, znanosti in civilne družbe razpravljale o novih možnostih za izvajanje v alpskem prostoru ter se seznanjale z obstoječimi dobrimi praksami za trajnostno varstvo naravne dediščine Alp.

Bogat konferenčni program

Letna konferenca CIPRE je po bolj formalnem dnevu z generalno skupščino združenja in sestankom upravnega odbora ponudila pester program. O odnosu med človekom in naravo so razpravljali z različnih vidikov. Riccardo Santolini, ekolog z Univerze v Urbinu (Italija), je razložil temeljno vlogo ekosistemskih storitev pri regulaciji. Arnulf Hartl, direktor Inštituta za ekomedicino na zasebni medicinski univerzi Paracelsus v Salzburgu, je predstavil pozitiven vpliv narave na zdravje in dobro počutje. Laura Secco, profesorica na Univerzi v Padovi (Italija), je na primeru gozdov prikazala potencial ekosistemskih storitev s pomočjo certificiranja. Popoldne je Antonio De Rossi, arhitekt in predavatelj na Politecnico di Torino (Italija), obravnaval družbeno razsežnost življenja v gorah in možnosti za novo poselitev alpskega prostora. Poleg tega so primere iz alpskih regij dopolnjevale tehnične in znanstvene informacije ter razprave o možnostih izvajanja.
Program se je zaključil z javno podelitvijo priznanj za naziv “Alpsko mesto leta 2021” v Bielli (Italija) na Katedralnem trgu.