ALPACA

Alpine Partnership for Local Climate Action

Vplivi podnebnih sprememb se občutijo zlasti na območju Alp. Alpska mesta, občine in mrežne organizacije si za učinkovitejše varstvo podnebja prizadevajo  v okviru Alpskega partnerstva za lokalne podnebne ukrepe. Pobudo so 7. novembra 2018 v Innsbrucku ustanovile mednarodno delujoče mrežne organizacije CIPRA International, Omrežje alpskih občin Povezanost v Alpah in društvo Alpsko mesto leta. V pobudi so se  povezala mesta, občine in mrežne organizacije, ki želijo prizadevanja za spopadanje s podnebnimi spremembami spodbuditi na lokalni ravni. Skupaj se zavzemajo za oblikovanje ustreznih izvedbenih instrumentov in partnerstev ter krepijo izmenjavo izkušenj med različnimi podnebnimi akterji na območju Alp. Ideja o vzpostavitvi partnerstva alpskih občin za podnebje (ALPACA) je nastala  v okviru Alpske konvencije,  potrjena pa je bila na Alpski konferenci leta 2016.