Projekti & Dejavnosti

Alpsko mesto leta priznava temeljna načela Alpske konvencije, tj. zasnovo trajnostnega razvoja na območju Alp. Alpsko mesto leta se zavezuje, da bo na čimveč od dvanajstih področij delovanja Alpske konvencije (npr. energija, promet, kultura, varstvo narave) razvijalo in v praksi tudi uveljavljalo konkretne in inovativne ukrepe za njeno uresničevanje.